Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld kan påverka hela din livssituation. Det kan vara svårt att själv se en väg ur våldet, ofta kan du uppleva många dubbla känslor och du kan känna dig ensam och rädd.

Du är inte ensam, kontakta oss på kommunen via Kontaktcenter, 0413-620 00. Vi hjälper dig. Du har rätt att leva ett liv fritt från våld!

Ansök om stöd utifrån missbruk eller våld i nära relation

Det är viktigt att tänka på att våld kan förekomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Kvinnor och barn är i klar majoritet bland dem som utsätts för våld, men även män kan drabbas. Våld förekommer också i nära hbtqi relationer och bristen på kunskap från omgivningen kan bidra till en ökad utsatthet.

Du som har svårt att kontrollera din ilska behöver också hjälp.

Svårt att hantera din ilska?

Vad menas med nära relation?

Med nära relation menas varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan vara en partner, föräldrar, syskon, barn och barnbarn. Det kan också gälla personer som en står i beroendeställning till som ger en vård och omsorg. Det viktigt att tänka på att, allt våld är inte fysiskt!

Kännetecken på våld i nära relation

Våld i nära relation kan bland annat kännas igen genom:

  • Starka känslomässiga band
  • Pendling mellan värme & kyla
  • Olika former av våld upprepas över tid
  • Våldet sker vanligtvis där ingen ser (hemmet)
  • Våldet kan öka i allvarlighet och intensitet ju längre relationen pågår
  • Våldet riskerar att ökat och bli grövre vid separation

Personer som utsätts tvingas anpassa sig till en vardag som präglas av våld. Det leder ofta till isolering och ökat beroende av utövaren. Även i en relation som präglas av våld finns ibland bra stunder, dessa gör att man ofta bibehåller ett hopp om att det ska bli bättre.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld?

Stöd och hjälp utifrån dina behov

När du kontaktar kommunens Kontaktcenter, 0413- 620 00, blir du kopplad till personer som är specialiserade på våld och hot. Vi kan hjälpa dig att förändra din situation genom:

  • stöd och rådgivning
  • skydd i ett akut skede
  • praktisk hjälp

Vi arbetar under sekretess och ditt besök är kostnadsfritt. Vi har möjlighet att hjälpa till med tolk vid behov.

Kriscentrum Mellersta Skåne

Du som bor i Eslövs kommun kan också vända dig till Kriscentrum Mellersta Skåne. Kriscentrum är en samtalsmottagning för vuxna och barn. De arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mottagningen vänder sig till dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Samtalen är kostnadsfria.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window