Stöd till barn och ungdom

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden.

Eslövs kommun arbetar på olika sätt med att stödja barn och ungdomar med olika typer av problem. Familjer som lever under ogynnsamma förhållanden ska uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in så snabbt som möjligt.

Målsättningen är att barnet eller den unge ska kunna bo kvar hemma. Barns behov av skydd, trygghet och behandling kan dock ibland innebära att placeringar utanför hemmet är nödvändiga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window