Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse ger den enskilde som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS möjlighet att få rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga och föräldrar möjlighet till avlösning.

I Eslövs kommun finns korttidsvistelse på Lapplandsvägen 11 B för barn och ungdomar som ännu inte passerat grundskoleåldrarna.

På Göingevägen 22 finns korttidstillsyn med inriktning på ungdomar som tillhör högstadie- och gymnasieåldern och unga vuxna med rätt till insatser enligt LSS.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window