Personlig assistans

Personer med stora funktionsnedsättningar som är under 65 år och behöver hjälp med sina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Ansök om hjälp

Det är den enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansökan om insatser enligt LSS.

Om det grundläggande hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan.

Om det grundläggande hjälpbehovet är mindre än 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos kommunen. För att ansöka hos kommunen ring Kontaktcenter, 0413-620 00, och be att få prata med någon av våra biståndsbedömare eller fyll i ansökan om insats enligt LSS, särskilt stöd.

Välj utförare

När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Webbsidan www.assistanskoll.se är en oberoende tjänst som samlar kontaktuppgifter om alla externa utförare inom LSS. Besök gärna sidan och se vilka utförare som finns i ditt område.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window