Ansvarsfördelning kommun och landsting

Hemsjukvården vänder sig till dig som kommuninvånare som på grund av långvariga medicinska eller fysiska hinder inte kan ta dig till din vårdcentral.

En överenskommelse mellan Region Skåne och de skånska kommunerna utgår ifrån den så kallade tröskelprincipen och gäller dygnet runt. Detta innebär att Region Skåne har ansvaret om patienten själv eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen.

Förvaltningen Vård och Omsorg inom Eslövs kommun ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för personer som bor på vård- och omsorgsboende, eller särskilt boende som det också kallas, och på LSS-boende samt för personer som bor i ordinärt boende som inte på egen hand eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till vårdcentral.

Kommunen har ingen anställd läkare utan samarbetar med vårdcentralen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window