Översvämningarna i Eslövs kommun 2024

Flera fastighetsägare i vår kommun drabbades svårt av översvämningarna längs Kävlingeån och kring Ringsjön vintern 2024. Vi följer utvecklingen och har tät kontakt med Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, VA SYD, Sydvatten och andra myndigheter och drabbade kommuner.

Nedan kan du se all information som vi publicerar i ämnet.

Vem ansvarar för vad vid en översvämning?

Viktiga länkar till mer information

Läs mer på krisinformation.se

Läs mer på Sydvattens webbplats

Läs mer på VA SYD:s webbplats

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Kommunens nyheter om översvämningarna

2024-15-02: Expertrådet för vatten har haft sitt första möte

2024-03-22: Stort intresse för informationsmöte om översvämningarna

2024-03-18: Uppföljande möte för de drabbade av översvämningarna vid Ringsjön

Sydvattens presentation vid mötet 21 mars (PDF 1,92 MB)

VA SYD:s presentation vid mötet 21 mars (PDF 1,22 MB)

2024-02-09: Möte med översvämningsdrabbade i Gårdstånga

2024-02-08: Eslövs kommun startar kunskapsråd för vattenfrågor

2024-02-06: Svar från Sydvatten på frågor från boende vid Ringsjön

2024-02-03: Extra samverkanskonferens under lördagen med anledning av översvämningarna

2024-02-02 Möte för drabbade av översvämningen i Ringsjöbaden och Sjöholmen

2024-02-01: Evakuerade kan få hjälp av kommunen att hitta tillfälliga bostäder

2024-01-30: De översvämmade områdena Sjöholmen och Ringsjöbaden vid Västra Ringsjön i Eslövs kommun är fortfarande hårt drabbade

2024-01-29: Om du behöver lämna ditt hus på grund av översvämningarna 

202401-29: Något positivare prognos för översvämningarna

2024-01-28: Något förbättrat läge för översvämningarna 

2024-01-27  Respektera avspärrningar av vägar och broar!

2024-01-27: Kommunen har inte tillgång till sandsäckar

2024-01-27: Varning för att Ringsjöns vatten fortsätter att stiga

2024-01-26 Fastighetsägare längs Kävlingeån drabbade när Sydvatten tvingades öppna dammluckor

2024-01-26: Boende vid Sjöholmen får också tillgång till sporthallen i Stehag

2024-01-04 Inga effektiva åtgärder för att stoppa översvämningarna

2024-01-03: Översvämningsdrabbade får tillgång till duschar i Stehags sporthall

2024-01-02: Högsta vattennivån i Ringsjön på 50 år

2024-01-02: Hårda vindar och snö väntas i Skåne 

Vem ansvarar för vad vid en översvämning?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window