Viktiga länkar för din säkerhet

På följande länkar kan du hitta nyttig information både före och under en kris.

Räddningstjänsten Syd (rsyd.se)

På Räddningstjänsten Syds webbsida finns mycket bra information om vad du kan göra för att undvika olyckor och skador.

När en olycka inträffar i vardagen är det räddningstjänsten som rycker ut. En stor del av räddningstjänstens arbete består även av att förebygga olyckor genom tillsyn, information och utbildning.

Räddningstjänsten arbetar med att skydda och rädda liv, egendom och miljö i samband med olyckor och bränder samt att förebygga olyckor. Uppdraget  är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Räddningstjänsten tar sig an bränder, drunkningar och trafikolyckor och agerar vid stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. De arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten Syd är räddningstjänst i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. De arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar.

Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar underlättar för dig att hitta rätt information.

DinSäkerhet.se (dinsakerhet.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommunicerar genom webbplatsen DinSäkerhet.se till dig som privatperson. Webbplatsen handlar om risker och säkerhet och ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

 1177 Vårdguiden

På 1177.se finns medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer.

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Folkhälsomyndigheten, FOM, är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Detta gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Myndighetens vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

https://www.smhi.se/

På SMHI:s webbplats kan du bland annat få information om aktuellt väder. Där kan du hitta utfärdade vädervarningar och varningar för sådant som risk för vattenbrist och risker med eldning i samband med torrt väder.

Civilförsvarsförbundet | För säkrare och tryggare liv

På civilförsvarsförbundets webbsida kan du hitta mycket information i form av tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma samt information om hur civilförsvarsförbundet kant bidra i samhällets krisberedskap.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window