Stöd till anhöriga

Ger du stöd till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sig själv? Kommunen erbjuder stöd till dig som anhörig. Hur stödet ser ut varierar beroende på din situation och dina behov.

De vanligaste formerna av stöd är information och rådgivning. Många gånger sker detta i kontakten med den verksamhet som din närstående har hjälp från.

Stödet kan även handla om att delta i olika aktiviteter som kommunen anordnar, som till exempel anhörigcirklar, föreläsningar eller promenader. Du hittar alla planerade aktiviteter längre ner på sidan.

Ta kontakt

Ibland kan insatser som avlastning, avlösning eller hemtjänst vara till hjälp i svåra situationer. Även hjälpmedel eller liknande kan vara saker som underlättar i vardagen.

Kanske har din närstående ingen hjälp från kommunen i dagsläget men skulle behöva? Ta kontakt med kommunens Kontaktcenter, telefon 0413-620 00. Där får du hjälp med vem du ska vända dig till.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window