Stödfamilj

Stödfamiljer tar emot barn med funktionsnedsättning, det kan vara såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det innebär att du tar emot ett barn en eller flera dagar i månaden.

Anledningen till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

Vem kan bli stödfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Så blir du stödfamilj

Du kan ansöka om att bli stödfamilj genom att fylla i en intresseanmälan. När du har anmält ditt intresse gör vi en utredning och en intervju. Om du får uppdraget som stödfamilj får du ersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Lämna intresseanmälan (via e-post)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window