Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden vänder sig till dig som står nära någon som mår dåligt. Guiden innehåller verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt för återhämtningen.

Återhämtningsguiden är ett material framtaget av Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne (NSPH) med stöd från Allmänna Arvsfonden. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, texter om vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande.

Beställ materialet kostnadsfritt

Du kan arbeta med materialet på egen hand, det finns att beställa kostnadsfritt på Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

Vi erbjuder dig som anhörig

  • Hjälp med att beställa Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt.
  • Möjlighet till1-3 uppföljningssamtal med någon av våra stödpersoner. Samtalen sker via telefon eller videosamtal. Du får under samtalen möjlighet att reflektera kring materialet och de tankar som uppkommit, samt få svar på eventuella frågor och funderingar.
  • Inbjudan att träffa andra anhöriga som arbetat med samma material. Eventuell träff kommer att äga rum när det är säkert med hänvisning till covid-19. Alternativt kommer träffen att anordnas digitalt.

Anmäl dig för stöd

Du är välkommen att anmälan dig eller ställa frågor till Camilla Marcusson, samordnare stöd till anhöriga, via e-post: camilla.marcusson@eslov.se, telefon 0413-620 22.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window