Färdtjänst, ledsagning och parkeringstillstånd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bland annat färdtjänst, ledsagarservice eller parkeringstillstånd.

Färdtjänst

Färdtjänst kan du ha rätt till om du har svårt att på egen hand resa med den allmänna kollektivtrafiken och har en varaktig funktionsnedsättning, som beräknas vara i mer än tre månader. Du reser då med personbil eller specialfordon med serviceresor.

Skånetrafikens färdtjänsthandläggare utreder och beslutar om du kan få färdtjänst. Läs mer om färdtjänst på Skånetrafikens hemsida

Ledsagning

Om du inte kan åka på egen hand med färdtjänsten har du rätt att ha en ledsagare med dig under resan. En ledsagare är en person som får följa med utan extra kostnad och som du ordnar själv.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Som rörelsehindrad kan du få ett tillstånd som tillåter dig att parkera på särskilda reserverade platser. Läs mer på vår sida om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window