Tandvård

För att förbättra munhälsan för sjuka och äldre erbjuder Region Skåne avgiftsfri bedömning av munhälsan. Detta innebär även rådgivning för daglig munvård och nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

För att du ska vara berättigad till tandvårdsstöd ska du ha ett omfattande och varaktigt behov av vård, service och omvårdnad. Det spelar ingen roll om du bor på ett vård- och omsorgboende eller i ordinärt boende.

Det är biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor i kommunen som bedömer behovet och utfärdar intyg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window