Socialjour

När du som kommuninvånare behöver få kontakt med social jour eller beredskap på kvällar eller helger. Vi samarbetar med Lund och socialjouren är stationerad där.

Vid akut hjälp, ring 112

Social jour och beredskap

Du kan kontakta social jour eller beredskap om du vill anmäla misstanke om att barn far illa och din anmälan inte kan vänta till nästa vardag. Du kan även ringa om du befinner dig i en utsatt situation och behöver råd eller stöd.

Sociala jouren nås på telefonnummer 046–12 12 99 och har öppet måndag–torsdag 16.00–00.00, fredag 14.30–01.00, lördag 13.30–01.00 och söndag 13.30–00.00. De har även öppet röda dagar och kväll före helgdag.

Är du i behov av hjälp från polis, ambulans, räddningstjänst eller social beredskap akut (utanför kontorstid) ringer du telefonnummer 112.

Sociala jourens uppgifter är

  • rådgivning, hänvisning och upplysning samt stödjande och utredande samtal,
  • handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen,
  • åtgärder enligt vårdlagarna LVU (vård av unga) och LVM (vård av missbrukare).

Sociala jouren samarbetar främst med polisen, hälso- och sjukvårdens akutmottagningar samt med Kvinnojouren.

För mer långsiktigt stöd förmedlar Sociala jouren kontakt med övriga socialtjänsten närmast följande vardag.

Övriga tider finns andra kontaktvägar där du kan få hjälp, se Jourkontakt på sidan.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Om det inte är så akut, utan du snarare behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen telefon 1177. De svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning. På sjukvårdsrådgivningen arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Rådgivningen är öppen dygnet runt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window