Missbruk och beroende

För dig som har fyllt 18 år och har missbruksproblem eller andra psykosociala problem. Om du använder alkohol, narkotika eller vissa läkemedel på ett sätt som leder till att du själv, eller någon närstående mår dåligt, kan du ha ett missbruk. Även spel om pengar kan ge ett beroende. Vi arbetar för att på olika sätt hjälpa dig att komma tillrätta med de problem du söker hjälp för.

Det är mycket vanligt att man skäms och känner skuld och att man försöker dölja sitt missbruk för andra. Det kan vara svårt att erkänna att man har ett missbruk, både för sig själv och för andra. Att se och våga säga till någon att man har problem, är det första steget mot en positiv förändring.

Alla kan göra en förändring, och det finns hjälp att få.

Ansökan om stöd

För ansökan om stöd kan du kontakta socialtjänsten över 18 år via Kontaktcenter, telefon 0413-620 00. Socialtjänsten över 18 år har sin mottagningstelefon öppen helgfri måndag klockan 13.00–14.30 och tisdag–fredag klockan 10.00–11.30.

Oro för någon i din närhet

Är du orolig för en vän, anhörig eller någon i din närhet? Kontakta mottagningstelefonen helgfri måndag klockan 13.00–14.30 och tisdag–fredag klockan 10.00–11.30 via Kontaktcenter, telefon 0413-620 00.

Telefonstöd dygnet runt

Eslövs kommun har ett stödnummer som öppet dygnet runt, där du kan få rådgivning anonymt om du önskar. Stödnumret bemannas av utbildade socialrådgivare med fokus på missbruksproblematik.

Samtalen är kostnadsfria (normal samtalstaxa) och socialrådgivarna har sekretess.

Stödnummer Öppenvården: 0413-627 35

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window