Hjälpmedel i hemmet

När du har svårt att klara din vardag kan du behöva hjälpmedel för att bibehålla din självständighet. Exempel på hjälpmedel är rollator, toalettstolsförhöjare, rullstol eller duschstol.

Bedömning

För att få hjälpmedel behöver en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska, kallas även förskrivare, göra en bedömning av hur din vardagssituation ser ut för att kunna avgöra vilka hjälpmedel du har behov av att låna.

Är du i behov av en bedömning ber vi dig höra av dig till Kontaktcenter, telefon 0413-620 00 eller e-post kommunen@eslov.se.

Avgifter

Du som lånar hjälpmedel betalar ett fast månadsabonnemang, ett så kallat hjälpmedelsabonnemang, oavsett antal hjälpmedel. Avgiften utgår från antalet dagar i månaden som hjälpmedlet har varit förskrivet. Abonnemanget gäller till och med den dag när sista hjälpmedlet är återlämnat till vårt hjälpmedelsförråd.

Hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan. För bedömning och utredning av ditt behov gäller aktuell taxa från Vård och Omsorg.

Hjälpmedelsabonnemanget debiteras i efterskott. Är det den enda hjälp du har från kommunen kommer fakturan var tredje månad.

I abonnemanget ingår

  • användning av hjälpmedlet
  • utprovning av det hjälpmedel som bedömts lämpligt
  • information om handhavande
  • eventuella reparationer och justering av inställningar

Kommunen har ansvar för hjälpmedel för personer över 20 år. Region Skåne ansvarar för hjälpmedel till barn och unga under 20 år. Region Skåne ansvarar även för elrullstolar, kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel för syn och hörsel.

Underhåll eller trasigt

Om det uppstår något fel på ditt hjälpmedel eller om det är trasigt ska du omgående kontakta din förskrivare via Kontaktcenter, telefon 0413-620 00 eller e-post kommunen@eslov.se.

Trasigt under kväll eller helg

Skulle din rullstol eller lyft gå sönder under en kväll eller helg ber vi dig kontakta joursjuksköterska, telefon 0413-626 38.  I första hand önskar vi hjälp av anhöriga med att hämta ersättningshjälpmedlet.

Återlämning

När du inte längre har behov av ditt hjälpmedel, eller om du flyttar från kommunen, ska hjälpmedlet lämnas tillbaka. Lånade hjälpmedel återlämnas väl rengjorda till hjälpmedelsförrådet.

Större hjälpmedel

Är det större hjälpmedel som rullstol, vårdsäng, personlyft kan dessa hämtas i hemmet. Ta kontakt med din förskrivare om detta. Normal väntetid för hämtning är två till fyra veckor.

Egenansvar

Kommunen ombesörjer inte:

  • Rullstolsförskrivning vid svårigheter att ta sig till/inom vårdinrättning (undantag de som bor i vård- och omsorgsboende)
  • Korttidslån av hjälpmedel för semesterresor etc

Återanvändning

Av miljö- och kostnadsskäl återanvänds hjälpmedel. Var därför aktsam om ditt hjälpmedel och återlämna det rengjort om du inte behöver det längre.

Märkning av hjälpmedel

Eslövs kommun hjälpmedel är märkta med ett sexsiffrigt nummer på en vit klisterlapp vit med en gul ram. Numret är individuellt och det går därför att följa vem som fått den enskilda produkten förskriven. Det finns mindre hjälpmedel som inte är märkta.

Är du tveksam om ditt hjälpmedel tillhör Eslövs kommun kontakta oss via Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window