Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Bouppteckning inom tre månader

När en person avlider ska det normalt göras en bouppteckning inom tre månader. Denna skickas till Skatteverket. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Dödsboanmälan

Om tillgångarna i dödsboet efter den avlidne inte är större än att de räcker till att betala begravningskostnaderna så kan en dödsboanmälan göras i stället för bouppteckning. Här kan en handläggare i kommunen stötta med att göra dödsboanmälan.

Begravningsombud

I begravningsombudets uppdrag ingår det bland annat att informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om begravningsombudets verksamhet samt att hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda. I uppdraget ingår även att hålla sig informerad om hur begravningsverksamheten är organiserad för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudet ska också tillstyrka eller avstyrka församlingarnas förslag till begravningsavgift och kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka och tillvarata deras intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud som ska företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window