Äldre par sitter på en bänk

Äldre

Har du fyllt 65 år och behöver stöd och hjälp i din vardag? Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet och du som är äldre i Eslövs kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag.

Vi erbjuder många former av stöd till dig som är äldre. Vissa former av stöd är öppna och förebyggande medan andra handlar om vård och omsorg och är biståndsbedömda.


Stöd i hemmet

Det finns olika hjälpmedel att tillgå för att göra din vardag enklare. Det går även att anpassa din bostad för att den ska fungera för dig efter dina särskilda behov genom bostadsanpassning.


Stöd utanför hemmet

Som äldre kan du även få hjälp utanför ditt hem. Det kan både handla om att du ska kunna transportera dig så att du kan sköta ärenden och träffa andra personer och få sociala sammanhang.


Boende för äldre

Bostäder för dig med särskilda behov, eller som uppnått en viss ålder.


Dina behov styr

Alla insatser utformas i nära samarbete med dig och utifrån dina behov. De insatser som erbjuds ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och värdigt liv.

Med stöd från hemvården har du stora möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Vi tillämpar ett valfrihetssystem inom hemvården.

Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Har du några frågor om äldreomsorgen eller vill ansöka om stöd och omvårdnad vänd dig till vårt Kontaktcenter på telefon 0413-620 00 så hjälper de dig att nå rätt person.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window