Patientnämnd

Om du inte är nöjd med vården så vänd dig i första hand till den enhet där du fått din vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Du kan välja om du vill prata med personalen som du träffade eller om du vill prata med chefen för verksamheten.

Om du inte vill kontakta din vårdgivare kan du vända dig till Patientnämnden, som är helt fristående från hälso- och sjukvården. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna och folktandvården i Skåne.

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig att föra fram dina klagomål och se till att de blir besvarade. De kan också informera dig om vilka rättigheter du har i vården. När du vänder dig till Patientnämnden utser de en handläggare som kan hjälpa och stödja dig. Om du vill kan du vara anonym, och patientnämnden har precis som hälso- och sjukvården sekretess.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Olika kontaktvägar

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med Patientnämnden. Det finns också möjlighet att kontakta Patientnämnden via brev, telefon eller e-post. Väljer du e-post bör du tänka på att inte skicka med dina personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window