Familj, barn och ungdom

Ibland kan man hamna i familjesituationer som kräver stöd utifrån. Det kan handla om bråk, missbruk, våld eller konflikter. Du som är barn, ungdom eller familjemedlem kan söka stöd hos kommunen.

Stöd till familjer med barn

Socialtjänstens utredningsenhet ansvarar för att utreda och besluta om insatser för familjer med barn i åldrarna 0–18 år. Vårt arbete styrs både av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Här arbetar vi med barn och föräldrar som behöver särskilt stöd. Vi uppmärksammar särskilt barn som hamnat eller riskerar att hamna i ogynnsam utveckling, där stöd och insatser ges i nära samarbete med hemmet.

Inom socialtjänstens utredningsenhet handläggs även familjerättsliga frågor såsom vårdnad – boende och umgänge, adoption, faderskap och familjehem.

Råd- och stödsamtal

Familjeenheten i Eslövs kommun erbjuder råd- och stödsamtal till familjer med barn i åldern 0-18 år och även enskilda samtal för ungdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window