Familj, barn och ungdom

Här kan du hitta vägledning och tips i ditt föräldraskap. Här finns också kontaktuppgifter till var du kan vända dig för att få stöd och hjälp till dig och ditt barn.

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer och det finns därför olika former av stöd och verksamheter för dig som är förälder.

Råd- och stödsamtal

Familjeenheten i Eslövs kommun erbjuder råd- och stödsamtal till familjer med barn i åldern 0-18 år och även enskilda samtal för ungdomar.

Särskilt stöd

Socialtjänstens utredningsenhet ansvarar för att utreda och besluta om insatser för familjer med barn i åldrarna 0–18 år. Vårt arbete styrs både av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Här arbetar vi med barn och föräldrar som behöver särskilt stöd. Vi uppmärksammar särskilt barn som hamnat eller riskerar att hamna i ogynnsam utveckling, där stöd och insatser ges i nära samarbete med hemmet.

Familjerätt

Inom socialtjänstens utredningsenhet handläggs även familjerättsliga frågor såsom vårdnad – boende och umgänge, adoption, faderskap och familjehem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window