Patientskada

Du som har drabbats av en patientskada hos Eslövs kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan.

Vad är en patientskada?

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning,
  3. felaktig diagnos,
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning,
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Anmäl din patientskada

Du som har drabbats av en patientskada hos Eslövs kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan. Du kan anmäla skadan online eller med vanlig post. Du hittar anmälningsblankett här: Anmälan av patientskada – Kommunassurans.

Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten med bilagor till Kommunassurans på något av följande sätt:

  1. inskannad via e-post till skador@ksfab.se (glöm dock inte behovet av dataskydd),
  2. med vanlig post till följande adress:

Kommunassurans Försäkring AB
Grynbodgatan 14
211 33 Malmö

Telefonnummer till Kommunassurans Försäkring AB: 040-611 22 00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window