Boende för äldre

I Eslövs kommun finns några olika boendeformer för dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder behöver ett boende med extra stöd och service.

Ta kontakt med kommunens biståndshandläggare om du anser dig själv eller någon närstående vara i behov av någon form av särskilt boende. Biståndshandläggaren hjälper er att få mer information om vad det finns för stöd för just er att få. Detta gäller även personer bosatta i andra kommuner som önskar särskilt boende i Eslöv.

Karta över vård- och omsorgsboenden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window