Rehabilitering

Kommunen bedriver rehabilitering för dig som fyllt 20 år och på grund av funktionsnedsättning och/eller omvårdnadsbehov inte själv eller med hjälp av assistans kan ta dig till primärvårdens rehabilitering.

Rehabiliteringsbehovet utreds och bedöms av fysioterapeut och arbetsterapeut.

Insatserna utformas i samråd med dig och genomförs med hjälp av den omvårdnadspersonal som finns i din närhet. Rehabilitering utförs såväl i den egna bostaden som på korttidsboendet Ölycke och på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Inom rehabiliteringsverksamheten utreds även behov av tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

När kan jag få hjälp?

Du som har störst behov prioriteras före den som har mindre behov. Det innebär att vi har olika långa väntetider både beroende på hur många som söker hjälp samtidigt och vilken typ av behov som de som söker just nu har.

När du har behov inom området rehabilitering och hjälpmedel lämnar du ditt ärende via telefon till kommunens Kontaktcenter. Du pratar direkt med dem och vet därmed att ditt ärende är mottaget.

Du kan sedan förvänta dig att bli uppringd av en arbetsterapeut, fysioterapeut eller hjälpmedelsassistent inom en arbetsdag för det som vi bedömer som brådskande och inom fem arbetsdagar för det som vi bedömer som mindre brådskande.

Typ av ärende och söktryck styr hur länge du kan behöva vänta på ett hembesök.

Önskar du att till exempel få en utomhusrollator eller utomhusrullstol kan du förvänta dig att vi bokar in ett första hembesök för bedömning inom tre veckor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window