Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakas i vuxen ålder.

För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 67 år, inte utbilda dig och inte ha något annat arbete.

Enskilt eller i grupp

Du erbjuds meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap samt en verksamhet som är anpassad till dina behov, förutsättningar och intressen. Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Du kan arbeta på café, måla, montera, sköta djur, arbeta i trädgård eller laga mat. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionsnedsättningar och kan ge rätt stöd.

Verksamheten utformas tillsammans med dig eller/och dina företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Den innebär inte ett anställningsförhållande, semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Individuell placering

Inom daglig verksamhet kan du få en individuell placering. Det betyder att du arbetar självständigt på ett företag eller i en organisation. Du får stöd av en arbetskonsulent om du behöver det, men du behöver kunna klara av att vara självständig och kunna samarbeta med personalen i den verksamhet där du befinner dig.

Ersättning och avgift

Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri. Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Habiliteringsersättningen beslutas av vård- och omsorgsnämnden och är förnärvarande tio kronor per timme.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window