Boendestöd

Boendestöd innebär att du genom pedagogiska insatser får stöd i att träna upp eller bibehålla din förmåga så att du kan bli mer självständig och få en fungerande vardag.

Vi jobbar utifrån dina resurser och mål. Stödet kan beröra flera  livsområden såsom hemmets skötsel, vardagsstruktur, inköp, matlagning, myndighetskontakter och sociala aktiviteter.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser från socialpsykiatrin kan du fylla i och skicka en ansökan eller vända dig till våra handläggare via Kontaktcenter 0413-620 00. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window