Sysselsättning

Sysselsättning är en insats för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning som i nuvarande situationen medför svårigheter att vistas på den öppna arbetsmarknaden.

Känslan av att ha en meningsfull vardag samt kunna få känna sig delaktig i ett sammanhang är betydelsefullt för människors livskvalitet. Syftet med att ha någon sysselsättning kan vara att bryta isolering, skapa sociala kontakter, öka känslan av självständighet samt få bättre struktur och rutiner på veckan. Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder.

Vi arbetar individanpassat med fokus på individens resurser, behov och intressen. Vi har tystnadsplikt.

Ansök om insats

För att ansöka om insatser från socialpsykiatrin fyll i och skicka en ansökan till Myndighetsenheten, Vård och Omsorg, 241 80 Eslöv. Du kan även kontakta våra handläggare via Kontaktcenter 0413-620 00.

Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window