Fastighetsägare längs Kävlingeån drabbade när Sydvatten tvingades öppna dammluckor

Översvämningarna kring Kävlingeån förvärrades hastigt under torsdagen när Sydvatten tvingades öppna dammluckorna i Vombsjön. Det var en akut åtgärd då Vombsjöns vatten steg med en centimeter i timmen och vallar och dammar riskerade att brista.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Eslöv och övriga kommuner längs Kävlingeån fick ingen förvarning om att vattnet skulle komma att stiga så hastigt och hade därför ingen möjlighet att förvarna allmänheten. Enligt Sydvatten har dock utflödet från Vombsjön i nuläget stabiliserats och kommer inte att förvärras ytterligare den vägen, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Enligt SMHI ska det börja regna igen vid lunchtid i dag fredag. Under eftermiddagen och natten väntas 19 millimeter regn över Eslövs kommun.

SMHI har utfärdat en röd varning när det gäller Kävlingeån.

Gårdstånga och Örtofta värst drabbat

Värst drabbat i vår kommun är i nuläget området kring Gårdstånga och Örtofta längs Kävlingeån. I Eslövs kommun riskerar ett 50-tal fastigheter att drabbas av översvämningarna.

Kommunens personal har vid besök i området konstaterat att vissa fastigheter på fredagsmorgonen hade cirka en decimeter vatten i krypgrunden. Och fler riskerar att drabbas.

– Oron och frustrationen är naturligtvis stor. Vi på Eslövs kommun önskar att vi kunde göra mer åt situationen, men även vi togs på sängen när Sydvatten beslutade att öppna dammluckorna i Vombsjön. säger Eva Hallberg.

Kommunen har täta kontakter med myndigheter

Eslövs kommun har täta kontakter med övriga drabbade kommuner och med Länsstyrelsen, Sydvatten, Räddningstjänsten och andra statliga myndigheter.

– Vi har avstämningar med alla inblandade myndigheter flera gånger per dygn. Vi tar detta på största allvar och lider med alla drabbade, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Extremt svårt för alla drabbade

Det är en extremt svår situation för alla drabbade fastighetsägare. Analysen är att det inte finns mycket som kommunen, VA SYD eller Räddningstjänsten kan göra i nuläget. Vattnet har inte varit högre på 50 år. Att valla in hela Kävlingeån är inte möjligt.

Fastighetsägare uppmanas att dokumentera eventuella skador och kontakta sitt försäkringsbolag.

För fastighetsägare finns mer information på krisinformation.se.

Vattnet sjunker vid Ringsjön

För de 30-talet fastigheter vid Ringsjön som är drabbade av översvämningar sedan tidigare, ser läget lite ljusare ut då vattnet börjat sjunka undan.

– Vi har direkt kontakt med de drabbade vid Ringsjöbaden främst genom föreningens ordförande. Bland annat har vi öppnat tillfälliga toaletter och gett dem möjlighet att duscha i idrottshallen i Stehag. Det är en lättnad för alla att vattnet just nu inte fortsätter att stiga där, säger Eva Hallberg.

Snösmältning och kraftiga regn

Enligt SMHI är det snösmältningen i kombination med kraftiga regn som orsakar översvämningarna.

SMHI manar till försiktighet och varnar för att det kan vara farligt att röra sig i de översvämmade områdena. Vattenströmmarna kan vara starka och det finns risk för ras i anslutning till vattendrag och sjöar.
Den röda varningen för höga vattenflöden gäller tills vidare och man vet alltså inte i nuläget när den kan hävas.

Läs mer på krisinformation.se

Läs mer på Sydvattens webbplats

Läs mer på VA SYDS:s webbplats

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Inga effektiva åtgärder för att stoppa översvämning

Högsta vattennivån i Ringsjön på 50 år

Översvämningsdrabbade får tillgång till duschar i Stehags sporthall

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window