Om du behöver lämna ditt hus på grund av översvämningarna

I Ringsjöbaden har tyvärr flera personer tvingats lämna sina hem på grund av översvämningarna. Här finns information om hur du går till väga om samma sak skulle hända dig.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Översvämmad gata, Tre personer iklädda mörka kläder vadar genom vattnet. Träd i förgrunden, hus i bakgrunden, liksom träd och buskar.
Foto: Bengt Nihlgård

I första hand ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Om du inte får hjälp där, till exempel om försäkringsbolaget inte har ett journummer eller gör bedömningen att skadan inte är tillräckligt omfattande, får du som drabbad flytta på egen bekostnad.

Kontaktcenter ger råd

Om du inte har någon hemförsäkring eller inte har ekonomisk möjlighet att lägga ut för hotellkostnad, kan du få råd och stöd av kommunen. Då vänder du dig till Kontaktcenter, 0413-620 00 eller kommunen@eslov.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window