Eslöv deltog i panelsamtal om klimatanpassning i Almedalen

Hur kan vi lindra effekterna av översvämningar? På onsdagen deltog Eslövs kommun i ett panelsamtal om klimatanpassning i Almedalen. Kommunen berättade om lärdomar och erfarenheter efter förra vinterns översvämningar i Ringsjön och Kävlingeån.

Sex personer står på en scen bredvid varandra, en av dem pratar och de andra lyssnar.
Louise Pierce, moderator och paneldeltagarna, Johan Kling, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten, Henrik Wingfors, enhetschef för vattentjänster, forskning och policyutveckling, Svenskt Vatten, Linda Pettersson, Landskapsarkitekt och kontorschef, Urbio, Kristina Prahl, enhetschef för tillväxtavdelningen, Eslövs kommun och Johanna Sörensen, forskare och biträdande universitetslektor, Teknisk vattenresurslära, LTH.

Almedalsveckan samlar varje år i Visby, politiker, organisationer, myndigheter, företag och privatpersoner för att diskutera aktuella samhällsfrågor.

En av årets stora frågor handlade om klimatanpassning – alltså hur samhället ska rusta sig för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger.

”En vilja att agera”

Eslövs kommun var på plats för att dela sina erfarenheter om arbetet efter vinterns översvämningar i Ringsjön och Kävlingeån, som drabbade de boende hårt.

– Det finns en vilja hos kommunerna att agera i arbetet med klimatanpassning men inom flera områden saknas rätt förutsättningar gällande finansiering, lagstiftning och samordning, säger Kristina Prahl, kommunens projektledare för kunskapsrådet för sjö- och vattendragsfrågor.

Det finns lösningar

Översvämningar blir allt vanligare i Sverige, men forskningen visar att det finns sätt att minska deras effekter.

Under panelsamtalet diskuterade deltagarna olika lösningar, begränsningar i lagstiftningen och även hur ansvaret bör fördelas mellan de olika myndigheterna och aktörerna.

Kristina Prahl deltog i samtalet tillsammans med representanter för Lunds tekniska högskola, Svenskt Vatten, Havs- och vattenmyndigheten och landskapsarkitektkontoret Urbio.

Åtgärder utreds

Efter vinterns översvämningar startade Eslövs kommun ett kunskapsråd för sjö- och vattendragsfrågor. Rådet består av experter med olika kunskaper och erfarenheter kring vattenfrågor.

Under senaste mötet fokuserade medlemmarna på att identifiera olika åtgärder mot framtida översvämningar. Kommunen har också en pågående konsultutredning för två vallar i Gårdstånga och Ringsjöbaden, som har föreslagits av boende i området.

– Arbetet med klimatanpassning, både när det gäller översvämningar och torka, är en ytterst angelägen fråga för Eslövs kommun, säger Eva Hallberg, kommundirektör.

Läs mer om kunskapsrådet för sjö- och vattendragsfrågor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window