Extra samverkanskonferens under lördagen med anledning av översvämningarna

Tyvärr är djupa lågtryck på väg in över Skåne, vilket ger regn, blåsigt väder och plusgrader. Därför sammankallade Länsstyrelsen idag lördag till ett extrainsatt samverkansmöte med många aktörer som är involverade i översvämningarna. För Kävlingeån kvarstår den orange varningen för översvämning och den gula varningen för höga flöden. Sammanlagt räknar SMHI med totalt 40 mm nederbörd de kommande dagarna och vattenståndet i Ringsjön ökar åter.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Översvämmat hus- och stugområde med vatten runt alla huse
Drönarbild över det översvämmade Ringsjöbaden. Foto: Eslövs kommun

Vattenståndet i Ringsjön, som sjunkit 4 cm från den 29 januari till den 2 februari, kommer troligtvis – med den ökade nederbörden – att medföra 7 cm till den 11 februari, vilket bekymmersamt nog höjer vattenståndet med 3 cm.

Luckorna från sjön är fullt öppna och Sydvatten kan inte göra mer, då vattnet inte har någonstans att ta vägen i det flacka området ner till Stockamöllan.

Mindre tillrinning till Ringsjön

Sydvatten meddelar att det finns en stor osäkerhet kring hur tillrinningen till Vombsjön kommer att se ut de närmaste dygnen. Sydvatten har skapat lite utrymme för att kunna dämpa tillrinningen och sedan igår fredag har nivån i sjön sänkts 4 cm. Tillrinningen till Vombsjön ser inte lika illa ut som förra veckan och Sydvatten hoppas kunna sänka så mycket som möjligt de kommande dygnen för att skapa utrymme för ny nederbörd.

Drönarbild över den översvämmade Kävlingeån. Gårdstånga kyrka till vänster i bilden.
Drönarbild över den översvämmade Kävlingeån vid Gårdstånga. Foto: Eslövs kommun

Många samverkar

I de samverkansmöten som har hållits sedan den 3 januari medverkar Länsstyrelsen (sammankallande), Räddningstjänsten Syd, Region Skåne, SMHI, Trafikverket, Sydvatten, VA SYD och alla berörda kommuner.
Följ SMHI:s väderprognoser där du kan söka på till exempel Västra Ringsjön eller Kävlingeån

Följ Sydvattens uppdateringar av Ringsjöns vattennivåer med mera Vattennivåer i Ringsjön och fakta om vattendomen + FAQ – Sydvatten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window