Hårda vindar och snö väntas i Skåne

SMHI varnar för att vädret kommer att bli besvärligt de kommande dagarna och att de redan höga vattenflödena kan komma att stiga.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enligt SMHI kan vi förvänta oss hårda vindar i kombination med snöfall.

Tidvis kan det bli kraftiga snöbyar som driver in med en kraftig ostlig vind. Var mycket försiktig om du absolut måste ge dig ut i trafiken.

Så här skriver SMHI:

Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning. Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Problemen kan komma att omfatta delar av Eslövs kommun.

Översvämningarna kan förvärras

Det råder höga flöden i vattendrag och sjöar. Du som bor i utsatta områden uppmanas att ha beredskap för att ännu mer vatten kan vara på väg.

Sjöholmen vid västra Ringsjön är tyvärr redan hårt drabbat av översvämningar. VA SYD meddelar att tillfälliga toaletter är utplacerade i området på grund av problem med avloppet.

Så här skriver VA SYD:

Västra Ringsjön har svämmat över på grund av mycket regn. Detta innebär att avloppsbrunnarna i området blir fulla av inkommande regnvatten och därför inte kan fungera som vanligt. VA SYD har personal på plats.

För frågor hänvisar VA SYD till ordföranden i Ringsjöbadens samfällighetsförening i Stehag.

Så här skriver Kraftringen:

Även Kraftringen har förstärkt sin beredskap med anledning av det förväntade ovädret.

Hård blåst i kombination med ymnigt snöfall kan innebära att träd faller över ledningar och att kunder blir strömlösa. Om det skulle bli avbrott kan det ibland dröja innan de kan åtgärdas, då det alltid först måste vara säkert för fältpersonal att ge sig ut.

Följ utvecklingen på Kraftringens webbsida

Håll dig uppdaterad på SMHI:s webbplats

Läs mer på VA SYD:s webbplats

Högsta vattennivån i Ringsjön på 50 år

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window