Inga effektiva åtgärder för att stoppa översvämning

Kommunen har undersökt vilka möjligheter som finns för att få undan vattenmassorna vid Ringsjöbaden och Sjöholmen. Beskedet från både Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att det inte finns några effektiva åtgärder för att minska översvämningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sedan vattnet började stiga har Eslövs kommun jobbat med att undersöka om det finns åtgärder som skulle vara möjliga att genomföra för att skydda de boende och deras fastigheter.

Både Länsstyrelsen och MSB har nu gett beskedet att det inte går att valla in området och pumpa bort vattnet.

Gammal sjöbotten

Anledningen är att marken är en gammal sjöbotten och består av torv och sand, vilket gör den väldigt genomsläpplig. Skulle man försöka pumpa bort vattnet skulle det tränga upp igen genom marken.

Vattennivån i Ringsjön är också så hög att det inte finns någonstans att pumpa bort vattnet till.

Vallar riskerar förvärra problemet

Att valla in området är inte heller någon effektiv lösning då vattnet då riskerar att bli kvar längre innanför inhägnaden när vattennivån väl börjar sjunka.

Marken är också så sank att större fordon inte kan användas i området, vilket hade krävts för att göra en invallning.

Toaletterna vid Sjöholmen öppna

För att underlätta för de drabbade har kommunen och VA Syd:

  • Öppnat toaletterna vid Sjöholmen för de drabbade. Dessa toaletter är uppvärmda och öppna dygnet runt.
  • Gett möjlighet att duscha i Stehags sporthall. Personliga låstaggar utkvitteras genom ordföranden i Ringsjöbadens samfällighetsförening i Stehag.
  • Satt ut bajamajor i området för de som fått sitt avlopp bortkopplat.

Vattennivån i Ringsjön är den högst på 50 år.

Drabbade får duscha i Stahags sporthall

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window