Evakuerade kan få hjälp av kommunen att hitta tillfälliga bostäder

Den som tvingas lämna sitt hem på grund av översvämningarna kan få hjälp av Eslövs kommun att hitta ett tillfälligt boende. Den som evakueras står själv för sina kostnader och kan begära ersättning via sitt försäkringsbolag.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– De flesta som tvingats lämna sina hem vid Ringsjön har själva lyckats ordna tillfälliga boenden. Från kommunen har vi hjälpt tre hushåll som inte haft den möjligheten, säger Ingrid Westerlund, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

De tre hushållen har fått flytta in i tillfälliga lägenheter som kommunen lyckats utrusta med de mest nödvändiga möblerna.

Betalar hyra

De evakuerade får betala hyra och andra omkostnader.

Det är oklart exakt hur många som tvingats flytta på grund av vattenmassorna. Majoriteten av fastigheterna vid Sjöholmen och Ringsjöbaden används som fritidshus.

  • Du som behöver hjälp med ett tillfälligt boende är välkommen att kontakta Ingrid Westerlund, förvaltningschef för Vård och Omsorg via kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window