Svar från Sydvatten på frågor från boende vid Ringsjön

Under ett möte i Stehagskolan den 31 januari, då kommunen bjudit in boende i Ringsjöbaden och Sjöholmen med anledning av översvämningen, ställdes frågor som rörde Sydvatten. Eftersom Sydvatten inte deltog på mötet, kunde frågorna inte besvaras. I efterhand har Sydvatten svarat på frågorna och du kan kan nu ta del av svaren.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Frågorna under mötet handlade bland annat om:

  • Varför Sydvatten inte har reagerat på de höga vattennivåerna i Ringsjön från tidigare i höstas?
  • Hur Sydvatten kontrollerar vattennivåerna?
  • Varför dricksvattenuttaget inte kunde ändras från Bolmen till Ringsjön?
  • Varför Sydvatten inte öppnade Slussarna vid Rönne å i tid?
  • Vad Sydvatten gör för att förhindra att något liknande händer igen? och
  • Vad som gäller för vattendomar?

Ta del av frågorna till och svaren från Sydvatten

Tillägg till frågorna och svaren, bilaga 1 

Läs om mötet den 31 januari

Drönarbild över det översvämmade Ringsjöbaden med många hus
Drönarbild över det översvämmade Ringsjöbaden i januari 2024. Foto: Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window