Något positivare prognos för översvämningarna

På samverkansmöte den 29 januari om översvämningarna i Skåne – med alla berörda myndigheter och kommuner – gavs information om att det idag ser bättre ut än det har gjort tidigare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Översvämmad infartsgata till Ringsjöbaden. Hus i bakgrunden, träd och buskat längs vägen i förgrunden.
Översvämning i infarten till Ringsjöbaden. Foto: Bengt Nihlgård

Även om SMHI:s väderprognos visar på nederbörd om 5–10 mm de närmaste dagarna, främst på fredag, väntas flödena inte öka. Regnet medför dock att vattnet sjunker under långsammare.

Även om vattenståndet i västra Ringsjön kommer att öka något till den 2 februari, blir läget allt stabilare med en avtagande stigningstak.

Kävlingeån uppvisar en minskad tillrinning trots nederbörd under de kommande dagarna.

Även i Vombsjön sjunker stigningstakten och Sydvatten planerar att ytterligare minska tappningen från sjön.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window