Högsta vattennivån i Ringsjön på 50 år

Vattnet stiger i Ringsjön och ett 30-tal fastigheter i Eslövs kommun har drabbats av översvämningar. Enligt Sydvatten finns det i nuläget inte mycket att göra, då vattnet fortsätter att stiga och Rönne å inte kan ta emot mer vatten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vattennivån i Ringsjö ökar just nu med tre centimeter per dygn och närmar sig den tidigare högsta uppmätta nivån från 1970.

– Vi lider med fastighetsägarna och beklagar att det i nuläget inte finns något som varken Sydvatten, Räddningstjänsten eller kommunen kan göra. Hur frustrerande det än är så har vattnet helt enkelt ingenstans att ta vägen. I det läget hjälper det inte att pumpa bort vattnet eller öppna slussar ännu mer. Det skulle omedelbart rinna tillbaka igen, säger Dave Borg, tf kommundirektör och förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad.

Drabbade fastighetsägare uppmanas att fotografera eventuella skador och att kontakta sina försäkringsbolag.

Information från Sydvatten:
Höga vattennivåer i Ringsjön och Vombsjön

Både Ringsjön och Vombsjön har höga vattennivåer. Nivån i sjöarna bestäms av vattendomar och Sydvatten har i uppdrag att reglera sjöarna utifrån respektive vattendom. Sydvatten följer den tappningsställare som enligt vattendom gäller för både Ringsjön och Vombsjön.

Tappningsställaren bestämmer vilka mängder som Sydvatten ska tappa från sjöarna beroende av tidpunkt på året, nivå i sjön och flöde nedströms. Trots att vi nu följer tappningsställaren så stiger ändå sjöarna på grund av den stora tillrinningen.

I vattendomarna har domstolen vägt samman enskilda och allmänna intressen som finns vid Ringsjön och Vombsjön såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla intressenter.

Läget i Ringsjön

  • Trots att vi nu följer tappningsställaren så stiger ändå sjön på grund av den stora tillrinningen.
  • Det är mycket höga flöden i Rönne å nedströms vilket innebär att Sydvatten inte kan tappa ut mer än det som redan görs.
  • Nivån i Ringsjön i dag närmar sig den tidigare högsta uppmätta från 1970.

När Sydvatten inte tar vatten ur Ringsjön till dricksvattenförsörjning så släpps motsvarande mängd i Rönne å. Vilket innebär att sjönivån inte påverkas om vatten tas till produktion eller inte.

Sydvatten: Höga vattennivåer i Ringsjön och Vombsjön

Hårda vindar och snö väntas i Skåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window