Uppföljande möte för de drabbade av översvämningarna vid Ringsjön

På torsdag kväll den 21 mars bjuds de boende i Ringsjöbaden och Sjöholmen vid Västra Ringsjön in till ett uppföljande möte kring översvämningarna. Mötet arrangeras i Stehagskolans matsal klockan 18.30–20.30.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun bjuder in till mötet där även representanter för Sydvatten och VA SYD deltar. Länsstyrelsen har inte möjlighet att delta.

Mötet är en uppföljning till det informationsmöte som hölls i Stehag den 31 januari. Det blir en kort sammanfattning av vad som hänt sedan det förra mötet och tankar kring hur vi ska jobba framåt.

Det finns möjlighet att ställa frågor och fika kommer att serveras.

Översvämningarna i Eslövs kommun

Eslövs kommun startar kunskapsråd för vattenfrågor

Svar från Sydvatten på frågor från boende vid Ringsjön

Mötet den 31 januari för de drabbade av översvämningen i Ringsjöbaden och Sjöholmen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window