Kommunen har inte tillgång till sandsäckar

Eslövs kommun får frågor från fastighetsägare om möjligheten att använda sandsäckar för att stoppa vattnet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunen har kontakt med Länsstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunen har inget eget förstärkningsmaterial och svaret från MSB är att sandsäckar och liknande inte får lämnat ut till privatpersoner då det behövs för att skydda samhällsviktig verksamhet och nationell infrastruktur. Det vill säga att skolor, vård- och omsorgsboenden, större vägar, järnvägar och liknande ska skyddas i första hand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window