Något förbättrat läge för översvämningarna

Kulmen verkar vara nådd för översvämningarna vid Ringsjön och Kävlingeån, men problemen är inte över. SMHI har sänkt varningen för höga flöden från röd till orange från tisdag 30 januari. Den orange varningen för översvämningen ligger kvar tills vidare. För Ringsjöns del är den befarade höjningen om 14–15 cm nu sänkt till 6–8 cm. Dock är prognosen osäker. Trafikverket upprepar sin vädjan om att respektera avspärrningar av broar och vägar. Det är framför allt bron vid Gårdstånga där avspärrningarna inte respekteras. Tänk på att de är dessa är uppsatta för din och andras säkerhet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Tillrinningen till Vombsjön har minskat kraftigt och eftersom vattenståndet i havet nu är normalt går tillrinningen till havet snabbare. Nu tar det cirka 24 timmar för vattnet från Vombsjön/Kävlingeån att rinna ut i havet.

Den gula varningen för mindre vattendrag är borta och för Rönne å upphör den idag söndag.

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Läs på krisinformation.se om vad du som boende kan tänka på vid översvämning

Följ Eslövs kommuns uppdaterade rapportering

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window