Möte för drabbade av översvämningen i Ringsjöbaden och Sjöholmen

Den 31 januari bjöd Eslövs kommun in alla permanent- och fritidsboende i Ringsjöbaden och Sjöholmen till ett informationsmöte i Stehagskolans matsal. Med på mötet var representanter från Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Syd och VA SYD. På länk från Stockholm medverkade en jurist och försäkringsexpert från Konsumenternas försäkringsbyrå.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett 40-tal personer hade slutit upp trots att inbjudan kom först under tisdagskvällen och onsdag förmiddag. Frågorna och kommentarerna var många och handlade om allt från varför det plötsligt var så högt vattenstånd i sjön redan i slutet av sommaren till om man kommer att få ut pengar på sin hemförsäkring.

Nedan kan du läsa svaren på några av alla de frågor som ställdes under mötet.

Skolmatsal med många människor och fyra talare i bakgrunden.
Många boende i Ringsjöbaden och Sjöholmen hade – trots mycket kort varsel – hörsammat inbjudan till mötet i Stehagshallen.

Möte även i Gårdstånga

Den 8 februari kl. 18.30 i Föreningsgården i Gårdstånga är det dags för möte med boende längs Kävlingeån. På det mötet medverkar även Sydvatten, som tackade nej till att medverka vid Stehagsmötet. Inbjudan kommer att gå ut till boende i Gårdstånga.

Frågor om försäkringar till Konsumenternas försäkringsbyrå

Jag har jättesvårt att komma i kontakt med mitt försäkringsbolag, vad gör jag? Får jag ersättning för dubbelt boende till exempel? Vad kan jag vänta mig för stöd?

Svar: Ditt försäkringsbolag är skyldigt att svara på dina frågor. Om du inte kommer vidare, kan du kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå som hjälper dig som konsument med oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bland annat försäkringsfrågor.

Ska man anlita en oberoende besiktningsman?

Svar: Ja, det kan man om man inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning. I ett första läge får man betala för det själv. Om den oberoende besiktningsmannen upptäcker större skador än försäkringsbolaget har kommit fram till,  kan man även få ersättning för besiktningskostnaden.

Vad är rimlig skaderegleringstid?

Svar: Det finns ingen tid utsatt, lagen säger bara ”skyndsamt”. Alla skador är olika. Rimligt är så länge ärendet är aktivt. Det viktiga är att dokumentera skadorna. Du ska inte slänga saker som har ett marknadsvärde innan du dokumenterat dem. Gör du inte det, blir det svårt att få ersättning. Saker som bara har ett affektionsvärde, såsom brev och foton, får du ingen ersättning för.

Frågor till kommunen

Hur har ni kunnat bevilja bygglov i området?

Svar: Det är detaljplanen från 1964 som styr. Ringsjöområdet är i detaljplanen beviljat som fritidshusområde. Efter hand har det tillkommit permanentboenden. Kommunen behöver nu titta på att se över detaljplanen. Vad en översyn kommer att medföra kan vi idag inte uttala oss om, men det är högst tveksamt om vi i dagsläget kommer att kunna göra avsteg från gällande detaljplan. Detta är något som vi diskuterar inom kommunen. Som fastighetsägare har man ett stort ansvar för att skydda sitt hus. Man måste se till att huset har ett så kallat skalskydd, så att till exempel vatten inte kan tränga upp i en torpargrund.

Varför har ni inte vallat in?

Svar: I fallet med Ringsjöbaden undersökte kommunen om det var möjligt att valla in och pumpa ur vatten. Vi fick då besked från Länsstyrelsen den 4 januari: ”Tyvärr är det försent att sätta upp någon form av invallning med tillhörande pumpar. Platsens geografiska läge och markförhållanden gör att sådant skydd inte kommer ha någon effekt. Vatten kommer rinna till upp genom marken och det finns ingen lämplig plats att pumpa vatten till.”

Vems ansvar är det att sjön svämmar över?

Svar: Det finns vattendomar som kommunen inte har rådighet över. Sydvatten var inte på plats på mötet och därför kunde frågan inte besvaras vidare.

Finns det en restvärdesledare på Räddningstjänsten Syd kopplad till området?

Svar: Räddningstjänsten Syd ska återkomma med svar.

Vattnet är normalt flera meter från stranden på sensommaren, så har det i alla fall varit varje sommar sedan 50-talet. I somras nådde vattnet ända fram till strandkanten. Ringsjön är en reservvattentäkt. Kontrolleras inte nivån på vattnet regelbundet? Vad är det som har gått snett?

Svar: Sydvatten var inte på plats och därför kunde ingen svara på frågan.

Varför har det inte anlagts våtmarker i området för att ta hand om vattnet? Istället har statliga pengar använts för att förbättra vattenkvaliteten. Varför?

Svar: Vi har tagit del av att en forskargrupp  i början av 2000-talet fick 30 miljoner kronor till ett nationellt projekt för att minska översvämningar i bland annat Ringsjön. ”Särintressena splittrade fokusgrupperna som skulle driva frågan och pengarna gick till våtmarker i andra delar av landet. Vid Ringsjön lades fokus istället på det andra målet – att förbättra vattenkvaliteten.”

Frågor till VA SYD

Bakgrund: VA SYD har stängt av avloppet för ett 30-tal fastigheter vid Ringsjön på grund av att sjövatten fyllt upp avloppsledningarna.

Varför fick vi inget sms i fredags om läget för avloppen i området?

Svar: Vi skickade ut sms först på tisdagen den 30 januari. Dessförinnan har vi informerat boende genom att knacka på dörren i samband med att avloppet stängts av. Har vi inte fått kontakt med boende genom dörrknackning har vi lagt information i brevlådan. Men det har tyvärr inte fungerat hela vägen ut, och därför vill vi även kunna informera med sms. Har man inte fått något sms på tisdagen vill vi att man registrerar sitt nummer på SMS-aviseringar från VA SYD vid driftstörning och soptömning, så att vi kan nå er framöver.

Bajamajorna står så långt som 850 meter från vår fastighet. Vad gör ni åt det?

Svar: Det finns tio tillfälliga toaletter i området, fyra i Ringsjöbaden, fyra i Sjöholmen och två vid Sjöholmen Fisketorpet. Vi kan i dagsläget inte svara på om vi kommer att sätta ut fler, men uppdaterar på vår hemsida om/var det blir i så fall. Vi har även fått flytta några toaletter för att de flutit iväg i översvämningen.

Kommunens tillägg: Om någon är svårt sjuk och toaletten inte fungerar, kan kommunen ställa upp med korttidsboende. Är läget akut under kvällar och helger, ringer man 112.

Är dag- och spillvattenhanteringen underdimensionerad i området?

Svar: Inget dagvattensystem i världen kan hjälpa till när en sjö stiger, då systemen inte är gjorda för att ta emot sjövatten. För att hjälpa oss att slippa stänga av fler avlopp, underlättar det  om man använder avloppet sparsamt; tvättar fulla maskiner, fyller diskmaskinen etc. Tänk som att det är sommar och jättevarmt och alla behöver spara på vattnet.

Kan vi få ersättning av VA SYD om vi ordnar en egen tillfällig toalett?

Svar: Nej, det är en kostnad som ska anmälas till ditt försäkringsbolag.

Eslövs kommun vill tacka alla som kom till mötet och bidrog med frågor och kunskap om sin specifika fastighet och sina upplevelser.

Svar i efterhand från Sydvatten

Veckan efter mötet svarade Sydvatten på frågor som uppkom under mötet. Läs frågorna och svaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window