Varning för att Ringsjöns vatten fortsätter att stiga

SMHI:s prognoser visar att vattnet i Västra Ringsjön fortsätter att stiga. De närmaste tio dagarna kan vattnet komma att stiga fjorton centimeter eller mer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det finns stor risk att de redan hårt drabbade fastigheterna i Ringsjöbaden och Sjöholmen kommer att utsättas för ytterligare översvämningar. Risken är även stor att fler fastigheter drabbas.

– Det är förfärligt tråkiga nyheter. Tyvärr måste de redan drabbade bereda sig på att vattnet stiger ytterligare. Vi lider verkligen med dem, säger kommundirektör Eva Hallberg.

VA SYD stänger av fler avlopp

SMHI:s prognos sträcker sig tio dagar framåt. Under den tiden varnar man för att flödena kommer att stiga, även om inget regn syns i prognoserna i dagsläget.

VA SYD har på grund av översvämningarna tvingats stänga av avloppen för ytterligare några av fastigheterna i Ringsjöbaden och Sjöholmen.

Tillfälliga toaletter finns i området och de boende vars avlopp stängs av får genom VA SYD låstaggar till sporthallen i Stehag där de har tillgång till duschar och hygienutrymmen.

Vattnet sjunker i Kävlingeån

Ringsjön fortsätter alltså att stiga men dessbättre har läget förbättrats för de boende längs Kävlingeån. Enligt SMHI har läget stabiliserats och vattnet i Kävlingeån har börjat sjunka undan, även om det kommer att ta tid för vattnet att försvinna helt.

Värst drabbade kring Kävlingeån i Eslövs kommun är ett antal fastigheter i Gårdstånga- och Örtoftaområdet.

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Läs på krisinformation.se om vad du som boende kan tänka på vid översvämning

Följ Eslövs kommuns uppdaterade rapportering

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window