Eslövs kommun startar kunskapsråd för vattenfrågor

Eslövs kommunstyrelse har beslutat att avsätta 150 000 kronor till att starta ett kunskapsråd för sjö- och vattendragsfrågor. Avsikten är att jobba långsiktigt med vattenfrågorna och försöka förebygga framtida effekter av de klimatförändringar som bland annat lett till svåra översvämningar i vår kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi lever i en tid där vi måste lära oss leva med extremt väder. Vattnet i Ringsjön är det högsta på 50 år, men det kommer sannolikt inte att dröja lika länge till nästa gång vi måste uppleva så här omfattande översvämningar längs våra sjöar och vattendrag, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Kunskapsrådet för sjö- och vattendragsfrågor ska knyta till sig experter på området.

Vill jobba effektivare och samordnat

Kunskapsrådet är tänkt att arbeta nära de vattenråd som redan finns för sjöar och vattendrag. De vattenråden jobbar främst med vattenkvaliteten. Kunskapsrådet ska främst ha inriktningen översvämningar och erosion.

– Vi behöver genomlysa hur vi bäst kan jobba med de här allvarliga frågorna. Med ett kunskapsråd vill vi kunna jobba effektivare och samordnat. Rådet ska bland annat bedöma förslag på åtgärder från vattenråden, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Tar ansvar för frågorna

Det finns många myndighetsaktörer när det gäller vattenfrågor. Bland annat Länsstyrelsen, Sydvatten och VA SYD.

– Vi som kommun står alltid närmast våra medborgare och har ett stort ansvar. Att inrätta ett kunskapsråd för sjö- och vattendragsfrågor, som lyder direkt under kommunstyrelsen, är ett sätt att ta ansvar för frågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Beslutet om att inrätta kunskapsrådet för sjö- och vattendragsfrågor togs på kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari. Det kommer att vara kommunfullmäktige som beviljar medel för eventuella åtgärder och kommunstyrelsen som beslutar om markfrågor kopplade till åtgärderna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window