Stort intresse för informationsmöte om översvämningarna vid Ringsjön

Frågorna och synpunkterna var många när Eslövs kommun bjöd in till ett uppföljande möte kring översvämningarna i Ringsjöbaden och Sjöholmen vid Västra Ringsjön. Ett 50-tal boende kom till informationsmötet i Stehags skola på torsdagskvällen. Med på mötet var bland annat representanter för Sydvatten och VA SYD.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi ville ha det här mötet för att berätta hur långt vi kommit i uppföljningen kring översvämningarna och göra det tydligt att vi arbetar med frågorna, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Hon förklarar att det ännu är för tidigt att säga vilka åtgärder kommunen, vattenaktörer och myndigheter kommer att kunna genomföra.

– Vi måste vara säkra på att det vi gör är rätt och verkligen får den effekt vi önskar, säger kommundirektör Eva Hallberg.

ett 50-tal personer deltog i mötet om översvämningarna vid Ringsjön
Frågorna var många när Eslövs kommun bjöd in till ännu ett informationsmöte kring översvämningarna vid Västra Ringsjön.

Experter knyts till nytt kunskapsråd

Därför har Eslövs kommunstyrelse startat ett kunskapsråd för sjö- och vattenfrågor. Experter från forskningsvärlden, Sydvatten och VA SYD ska knytas till rådet. Tanken är att hitta långsiktiga lösningar och att de olika experterna ska kunna bidra med olika perspektiv på arbetet framåt.

– Kunskapsrådet är i uppstartsfasen. Vi håller på att knyta olika experter till oss, bland annat forskare från Lunds universitet. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Till följd av klimatförändringarna måste vi tyvärr vänja oss vid extrema väderförhållanden och därför måste vi jobba långsiktigt om vi ska kunna förebygga exempelvis framtida översvämningar längs våra sjöar och vattendrag, säger Kristina Prahl, tf tillväxchef och den som ska leda kunskapsrådet.

Kunskapsrådet kommer också att ta till sig förslag och synpunkter från de boende i de översvämningsdrabbade områdena.

Ställ gärna frågor via mejl

Under mötet i Stehags skola var det många som också hade frågor kring det arbete som sker just nu.

Av de 58 fastigheterna i Ringsjöbaden och Sjöholmen är det många som fortfarande har problem efter översvämningarna. VA SYD har dock åter kunnat koppla in avloppen till alla utom en.

Dave Borg, som är kommunens chef för Miljö och Samhällsbyggnad, fick många frågor, bland annat kring möjligheten att höja fastigheterna vid Ringsjön.

Han kunde inte svara på allt på stående fot men tar gärna emot alla frågor via mejl dave.borg@eslov.se och lovar att återkomma med svar omgående.

Sydvattens presentation vid mötet (PDF 1,92 MB)

VA SYD:s presentation vid mötet (PDF 1,22 MB)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window