Revisionsrapporter

Här hittar du revisorernas missiv och rapporter.

Ett missiv är ett följebrev (skrivelse) som revisionen lämnar till kommunstyrelsen och/eller nämnder som en granskning berör. Missivet ska kortfattat förklara vad granskningen har syftar till samt när i tid och vad revisionen önskar att berörda instanser svarar på när de skickar sitt skriftliga svar till dem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window