Hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.  

Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Agenda 2030

2015 antog FN:s 193 medlemsländer en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030.

Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit och finns till för att uppnå följande mål till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om Agenda 2030 och Eslövs arbete med de globala målen

Läs mer om Agenda 2030 på riksdagens webbplats

Glokala Sverige

Glokala Sverige, Agenda 2030 i kommuner och regioner
Glokala Sverige, Agenda 2030 i kommuner och regioner

Eslövs kommun är med i pilotprojektet Glokala Sverige. Syftet är att se till att kommunens tjänstepersoner och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som finansieras av Sida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window