Revisorer

Den kommunala revisionen granskar kommunens ekonomi och består av åtta revisorer.

Revisorerna har ett viktigt demokratiskt ansvar att granska de verksamheter som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna samt inom de kommunala bolagen.

Gruppen är oberoende och gör sin granskning på uppdrag av kommunfullmäktige. Därför kan man säga att den gör sin granskning på uppdrag av medborgarna.

Granskningen görs oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen som nämnderna. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Där redogörs för granskningen av föregående budgetårs olika verksamheter.

I revisionsberättelsen finns ett särskilt utlåtande om ansvarsfrihet ska beviljas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Ledamöter i revisionen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window