Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Till exempel hur samhället där du bor ska utvecklas, om förskola och skolor, omsorg, färskt vatten och gator.

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. Nästa gång det är val är i september 2026.

Den 26 maj 2019 skedde det senaste valet till Europaparlamentet. Nästa val äger rum söndagen den 9 juni 2024.

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka.

Du som bor i Eslövs kommun kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan kontakta en politiker och du kan också påverka genom att lämna olika synpunkter och förslag. 

Så styrs Eslövs kommun

I mandatperioden 2023–2026 styrs Eslövs kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Det samverkande styret kommer att bygga på ett handlingsprogram om en gemensam politisk plattform som visar inriktningen för mandatperioden 2023–2026.

Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de Gröna och Kristdemokraterna.

På sidan Valresultat och mandatfördelning kan du läsa om den politiska sammansättningen. 

Du hittar nämndernas sammanträden och kallelser under Kommunens organisation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window