Bolag och kommunalförbund

Eslövs kommun har två kommunala bolag. Bostadsbolaget Ebo ägs till hundra procent av kommunen. Renhållningsbolaget Merab äger Eslöv tillsammans med Höörs och Hörby kommuner.

Eslövs Bostads AB, Ebo, är vårt kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar bostadshus i Eslövs kommun. Här erbjuds 2 000 hyreslägenheter med varierande storlek, standard och läge.

Mellanskånes Renhållnings AB, Merab, ägs av kommunerna Eslöv, Höör och Hörby och ansvarar för kommunernas avfallshantering. Sophämtning, återvinning, latrinhämtning, slamsugning, omlastning och transport samt avfallsdestruktion ingår i uppdraget.

Eslövs kommun är också medlem i flera kommunalförbund:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window