Kommunens krisorganisation

Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmåga och upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

För att uppnå ett säkrare samhälle måste samhällets aktörer arbeta gemensamt och mot samma mål, i detta fall att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de inträffar. Detta är det krisberedskap och samhällsskydd handlar om.

Oavsett vad som händer, det kan handla om ett strömavbrott, en brand eller en större olycka, så har kommunen ett ansvar att upprätthålla viss kritisk verksamhet. Den kritiska verksamheten brukar kallas samhällsviktig verksamhet och handlar om tjänster eller infrastruktur som är nödvändiga för att samhället ska fungera. Den definition som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram för begreppet lyder:

”Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.”

För att upprätthålla samhällsviktig verksamhet krävs alltså att kommunen har en grundläggande krisberedskapsförmåga. Kravet om kommunens krisberedskap finns till och med reglerat i lag.

Att kommunen har en grundläggande krisberedskapsförmåga innebär inte att kommunen kan hjälpa alla invånare individuellt vid kris. Du måste alltså själv kunna hantera till exempel strömavbrott och vattenavbrott under en tid, så att kommunen kan rikta sitt arbete mot dem som behöver den allra mest!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window