Kommunens krisorganisation

Alla som bor, arbetar eller vistas i Eslöv kommun har rätt att känna trygghet, gemenskap och lugn.

Inom kommunens organisation arbetar vi ständigt med hur Eslöv ska vara en så trygg kommun som möjligt. Arbetet handlar också om att vi på bästa sätt ska klara av en allvarlig händelse eller annan kris i Eslövs kommun.

Till vår hjälp finns en Plan för central krisledning. Den antogs av kommunfullmäktige i Eslöv i april 2017. Syftet med planen är att vi ska veta vad vi ska göra när det uppstår en kris. I planen står det vilka funktioner som behöver finnas i en krishantering. Det står också hur vi ska arbeta med att samordna kommunens verksamheter.

Syfte med central krisledning

När kommunen behöver starta sin krisorganisation är det viktigt att alla arbetar mot samma mål. Detta för att:

  • minska konsekvenserna av en kris för medborgare och andra
  • säkerställa att driften av kommunens verksamheter kan fungera
  • sprida snabb, korrekt och tydlig information
  • ge medborgare och andra så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
  • säkerställa förtroendet för Eslövs kommun

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window