Gyaskogen

Gyaskogen är ett omtyckt och tätortsnära skogsområde som ligger i Stehag. Gyaskogen består av lövskog och barrskog, och har höga naturvärden och fornlämningar. Området är en populär plats för motion och promenader.

Skogsområdet nyttjads flitigt för både rekreation och fritidsaktiviteter. Närheten till kollektivtrafiken gör området lättillgängligt både för boende i byn och för andra som kommer utifrån.

Jakträtt i Gyaskogen

Eslövs kommun avser upplåta jakten i delar av Gyaskogen utanför Stehag och bjuder härmed in jägare att anmäla intresse för jakträtten.

Gyaskogen används flitigt av allmänheten och kommunens syfte med skogsägandet är i första hand att främja motion, friluftsliv och naturmiljö. Jakträttsupplåtelsen kommer därmed anpassas efter det.

Sista dag att anmäla intresse är den 17 maj 2024.

Gyaskogen består av lövskog och barrskog och är en populär plats för motion och promenader. Foto: Christoffer Borg Mattisson.
Gyaskogen består av lövskog och barrskog och är en populär plats för motion och promenader. Foto: Christoffer Borg Mattisson.

Elljusspår, utegym och grillplats

I Gyaskogen finns ett belyst elljusspår och flera promenadstigar. I skogen hittar man även ett utegym och en grillplats.

I Gyaskogen finns ett belyst elljusspår och flera promenadstigar. I skogen hittar man även ett utegym och en grillplats. Foto: Christoffer Borg Mattisson.
I Gyaskogen finns ett belyst elljusspår och flera promenadstigar. I skogen hittar man även ett utegym och en grillplats. Foto: Christoffer Borg Mattisson.
Motionsslingorna i Gyaskogen anlades i slutet av 1960-talet på initiativ av FK Tor, och har under lång tid varit till stor glädje för Stehagsbor och tillresta. Upprustningen på senare år har gjorts på initiativ av Stehags Intresse- och försköningsförening. Foto: Christoffer Borg Mattisson.
Motionsslingorna i Gyaskogen anlades i slutet av 1960-talet på initiativ av FK Tor, och har under lång tid varit till stor glädje för Stehagsbor och tillresta. Upprustningen på senare år har gjorts på initiativ av Stehags Intresse- och försköningsförening. Foto: Christoffer Borg Mattisson.

Motionsspår i Gyaskogen

Rikt växtliv

Några exempel på arter som växer här är skogsknipprot, grönvit nattviol, hässleklocka, ramslök, lundelm, stor häxört, mörk lungört och kransrams. I norr sträcker sig en markerad dalgång med bokskogsklädda sluttningar där fältskiktet på våren domineras av ramslök.

Några exempel på arter som växer här är skogsknipprot, grönvit nattviol, hässleklocka, ramslök, lundelm, stor häxört, mörk lungört och kransrams. Foto: Christoffer Borg Mattisson.
Några exempel på arter som växer här är skogsknipprot, grönvit nattviol, hässleklocka, ramslök, lundelm, stor häxört, mörk lungört och kransrams. Foto: Christoffer Borg Mattisson.

Läs mer

Eslövs kommun äger numera gyaskogen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window