Fiske

Fiska kan du göra både i Ringsjön och i Vombsjön.

Eslövs kommun har Skånes näst största sjö Ringsjön till öster och Vombsjön som ligger i de sydvästra delarna av kommunen. I båda sjöarna behöver du ha fiskekort och följa de regler som finns för fisket. Det finns även vissa generella bestämmelser för fisket i Skåne, de kan du läsa om på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Fiska i Ringsjön

Hela Ringsjön består av tre vattendrag; Östra sjön, Västra sjön och Säftasjön. En del av Västra sjön ligger i Eslövs kommun. Det är Ringsjöns Fiske Vårds- Områdesförening (FVOF) som samordnar fisket, och i samverkan med Ringsjöns vattenråd vårdar fiskebeståndet. De vanligaste fiskarna är abborre och gädda, men det finns också gös och braxen. För att fiska i sjöarna måste du ha fiskekort. På Ringsjöns FVOFs hemsida kan du läsa mer och hitta ställen där du kan lösa fiskekort.

Fiska i Vombsjön

Vombsjön ligger i Eslövs, Lunds och Sjöbo kommun, varav den norra delen i Eslövs kommun. Vombsjön har förutom fisket ett rikt fågelliv, och är ett populärt besöksmål bland fågelskådare. För att fiska abborre, gädda, braxen, gös och öring behöver du även i Vombsjön lösa fiskekort. För den södra delen kan du lösa fiskekort via fiskekort.se/vombsjon, och den norra delen genom vombfiske.nu.  På deras hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller för fisket i sjön, hyra båt och ladda ner djupkarta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window