Fiske

I Eslövs kommun kan du fiska i Ringsjön, Vombsjön och delar av Kävlingeån.

I båda sjöarna behöver du fiskekort för att få fiska. I Kävlingeån får du lov att fiska utan fiskekort på en viss sträcka inom Örtofta åpromenad. Du ska alltid följa de regler som finns för fisket, och vissa generella bestämmelser för fisket i Skåne, dessa regler kan du läsa om på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Fiska i Ringsjön

Ringsjön består av tre delar; Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Säftasjön. En del av västra Ringsjön ligger i Eslövs kommun. Det är Ringsjöns Fiskevårds- områdesförening som samordnar fisket i sjön och som säljer fiskekort. De vanligaste rovfiskarna är abborre och gädda, men det finns också gös och braxen i sjön. För att fiska i sjöarna måste du ha fiskekort. På Ringsjöns FVOFs hemsida kan du läsa mer och hitta ställen där du kan lösa fiskekort. För att förbättra vattenkvaliteten i sjön driver Ringsjöns vattenråd sedan länge, i samverkan med fiskevårdsområdesföreningen, ett så kallat reduktionsfiske i sjön. Genom att ta upp så mycket vitfisk, framför allt mört och braxen som möjligt så ska vattenkvaliteten i sjön bli bättre.

Fiska i Vombsjön

Vombsjön ligger i sydöstra delen av Eslövs kommun och  delas med Lunds och Sjöbo kommuner. Det är den nordvästra delen av sjön som ligger i Eslövs kommun. För att fiska abborre, gädda, braxen, gös och övriga fiskar som finns i sjön behöver du även i Vombsjön lösa fiskekort. För den södra delen av sjön kan du lösa fiskekort via fiskekort.se/vombsjon, och den norra delen genom Vombfiske – Sportfiske i Vombsjön och Björkaån  På hemsidorna kan du läsa om vilka regler som gäller för fisket i sjön, hyra båt och ladda ner djupkarta för sjön.

Fiska i Kävlingeån

Kävlingeån är ett av Skånes största och fiskrikaste vattendrag. I ån finns nästan hälften av alla Sveriges sötvattenlevande fiskarter. Inom Örtofta rekreationsområde behöver du inget fiskekort. Det gäller året om, både från land och från båt. Området gäller från stranden ut till mitten av ån, från landsvägsbron i väster till bron vid Sockerbruket i öster. Du får lov att fiska med spinnfiske, mete och flugfiske.

Läs mer om fiske i Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområde.

För att bevara fiskbeståndet i ån finns regler för vissa fiskarter

För öring och lax gäller:

  • Du får fånga max en fisk per dag.
  • Får inte fångas under perioden 1 oktober–31 december.
  • Minsta storlek på fångst är 50 cm.
  • Utlekta fiskar ska alltid släppas tillbaka. Den utlekta fisken är oftare smalare och har ett större huvud i förhållande till kroppen. Den har skimrande mörka fjäll och mörka bukfenor.
  • Fångst av märkta fiskar ska du rapportera till kommunen på miljo@eslov.se.

För gädda gäller:

  • Du får fånga två fiskar per dag
  • Fiskar över 100 cm ska alltid släppas tillbaka.

För abborre gäller:

  • Du får fånga tre fiskar per dag.

Läs mer på sidan om Örtofta rekreationsområde

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window